Cấu hình

Cấu hình máy chủ

Cấu hình máy chủ

MÔ TẢ Dedicated1 Dedicated2 Dedicated3 I.   PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ & CƯỚC HÀNG THÁNG (VNĐ) 1.   Phí khởi tạo dịch vụ 1.000.000 2.   Cước hàng tháng 2.850.000 3.150.000 3.450.000 II.MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ 1.   Server Rack 1U Rack 1U Rack 1U 2.   CPU Quad-Core Intel Xeon X3430 (2.4GHz,FSB 1333, Cache 6MB) Quad-Core Intel Xeon X3430 (2.4GHz,FSB 1333, Cache 6MB) Quad-Core Intel Xeon X3440 (2.53GHz,FSB 1333, Cache 6MB) 3.   RAM 2Gb 04Gb (2*2Gb)